Nizozemský odvolací soud 27. června potvrdil odsuzující rozsudek prvoinstančního soudu. Ten dospěl k závěru, že stát je odpovědný za smrt asi 300 muslimských (nyní bosňáckých) mužů, protože nizozemští vojáci umožnili jejich deportaci z takzvané bezpečné zóny OSN do rukou bosenskosrbských jednotek.

"Nesdílíme názor soudců, že nizozemští vojáci mírových sil OSN jednali nezákonně, a nechápeme, jak soud k tomuto rozhodnutí dospěl," řekl podle agentury Reuters Meijer s odkazem na červnové stanovisko odvolacího soudu potvrzující prvoinstanční verdikt.

Vojáci působící pod nizozemským praporem v Bosně v rámci sil OSN měli na starost takzvanou bezpečnou zónu OSN ve vesnici Potočari nedaleko Srebrenice, kam se ze strachu uchýlily tisíce Muslimů. Oblast pak obklíčily bosenskosrbské síly a nevyzbrojený nizozemský kontingent nebyl s to jejich převaze v případném střetu čelit. Asi 300 muslimských mužů bylo v té době nuceno nizozemskou základnu opustit.

Nejvyšší nizozemský soud, pokud se bude mimořádným opravným prostředkem vlády zabývat, nebude rozhodovat ve věci samé. Může však rozsudek soudu nižší instance zrušit, dojde-li k závěru, že byl porušen zákon nebo procesní pravidla.