České soudy restituentům nejdříve pravomocně vydaly do spoluvlastnictví 68 obrazů. Následně však nárok na vydání zbylého mobiliáře zámku Opočno ve dvou samostatných řízeních zamítly.

Evropský soud loni v prosinci konstatoval, že české soudy porušily právo Jeroma Colloredo-Mannsfelda na spravedlivé soudní řízení a nedaly mu možnost reagovat na zásadní důkaz, na kterém založily svá negativní rozhodnutí. Štrasburský tribunál v tom spatřoval rozpor s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Návrh na obnovu řízení před ÚS je poměrně vzácným krokem. Lze jej podat poté, co člověk uspěje u mezinárodního orgánu, typicky u Evropského soudu pro lidská práva. O návrhu na obnovu rozhoduje ÚS podle zákona bez ústního jednání. Pokud dospěje k závěru, že jeho dřívější nález či usnesení je skutečně v rozporu s rozhodnutím mezinárodního soudu, zruší jej a zabývá se znovu původní stížností.

Jerome Colloredo-Mannsfeld podal dva samostatné návrhy na obnovu, Kristina Colloredo-Mansfeldová jeden, který se však týká dvou dříve odmítnutých stížností. O návrzích bude hlasovat plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Zpravodajové jsou podle rozvrhu práce David Uhlíř, Jiří Zemánek a Josef Fiala. Ani jeden z nich nebyl ve funkci v době, kdy ÚS odmítal starší stížnosti ve sporech o mobiliář Opočna.

Podle dřívějších informací ČTK jde o sbírku s tisíci položkami. Památkáři její hodnotu v minulosti odhadli na více než miliardu korun. Například jde o slavnostní kočár, 38 obrazů, dvě desítky svítidel, 223 věcí ze sbírky zbraní, lovecké trofeje či jídelní servisy.

Vydání celého zámku se v jiné linii domáhá sama Kristina Colloredo-Mansfeldová. V nové stížnosti podané k ÚS letos v dubnu zmiňuje možnou rasovou perzekuci jejích předků. Zámek zabavili nacisté, po válce zůstal státu. Podle stížnosti rasový motiv prokazatelně existoval, když matce tehdejšího majitele opočenského panství byl majetek konfiskován jako Židovce. ÚS stížnost obdržel v dubnu, zatím nerozhodl.

Jerome Colloredo-Mannsfeld už v minulosti získal zpět zámek Dobříš na Příbramsku.