Podle guvernéra ve věznici propukl konflikt mezi vězni a bachaři. Kolik je mezi oběťmi příslušníků vězeňské stráže a kolik vězňů, není známo.

Ve Venezuele je asi třicet věznic, kde ke vzpourám a násilnostem dochází poměrně často. Zařízení jsou přeplněná a většinou je ovládají zločinecké gangy, které pašují zbraně a drogy.