"Žádost (o revizi soudního procesu) vyplníme příští týden," uvedl na tiskové konferenci Bakir Izetbegovič, který stojí v čele největší strany Bosňáků (dříve Muslimů). "Máme zájem na odhalení pravdy a na procesu usmíření založeném na pravdě," zdůraznil.

Rozsudek Mezinárodního soudního dvora v roce 2007 očistil Srbsko z přímé odpovědnosti za vraždění, znásilňování a etnické čistky v Bosně. Soud ale dospěl k závěru, že Srbsko selhalo při naplňování své odpovědnosti zabránit genocidě. Té se bosenskosrbské ozbrojené síly dopustily v červenci 1995, na samém sklonku války v Bosně, kde po ovládnutí města Srebrenica povraždily v jeho okolí města sedm až osm tisíc muslimských (dnes bosňáckých) chlapců a mužů.

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), nejvyšší soudní instance OSN, na rozdíl od Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) nesoudí případy jednotlivců, kteří jsou obviněni ze zločinů proti lidskosti či z genocidy v jednotlivých období konfliktu. ICJ, který stejně jako ICTY sídlí v Haagu, se zabývá celým obdobím války a spory mezi jednotlivými státy.