"Praha nyní realizuje dva projekty v oblasti inovací a dva s tématem nízkouhlíkového hospodářství. Projekty mají vytvořit akční plány s konkrétními projekty, které by se v daném regionu mohly zrealizovat," řekla Ropková.

Zmíněný projekt Innotrans spadá do skupiny inovativních projektů. V něm univerzita v Coventry vyvíjí informační systém, kdy auta komunikují přes internet s okolní infrastrukturou. Jde o shromažďování informací například o řidičích i aktuální dopravní situaci. Pokud by byl systém zaveden, bylo by snazší nastavovat zelené vlny nebo preference MHD.

Účastí v projektu se bude moci Praha zúčastnit výsledků testování a získá možnost použít výsledky projektu v praxi. Podle Dolínka bude moci Praha zavádět nejmodernější trendy, a nikoli budovat infrastrukturu, u které by případně mohla v budoucnu zjistit, že je zastaralá.

Kdy se v Praze výsledky projektů objeví, ale není jasné. Příští rok na jaře se bude konat workshop, kde se budou průběžné výsledky projektu projednávat. "Jakmile bude projekt dokončen, vznikne podklad, na jehož základě může město začít konat. Je to koncept toho, co by mohlo vzniknout," řekla Ropková.

Kromě zmíněného Innotransu se Praha zapojila ještě do projektu Stephanie, který je zaměřen na získávání satelitních dat o deformaci zemského povrchu. Dalším je InnovaSump zaměřený na podporu udržitelné mobility, tedy cyklistiku nebo bikesharing. Čtvrtým potom je projekt Finerpol, který dlouhodobě řeší využití finančních nástrojů, jimiž by měly být od roku 2023 nahrazeny dotace.