Podle Luďka Nečesaného krom policistů pochybila také Generální inspekce bezpečnostních sborů, která kriminalisty dostatečně nepotrestala. Po Stálé komisi pro kontrolu činnosti GIBS nyní požaduje, aby věc prošetřila.

Nečesaný starší podal za dobu trvání případu hned čtyři trestní oznámení směřující zejména proti osobě hlavního vyšetřovatele Milana Jušty. Inspekce je však většinou odložila. Kriminalista byl potrestán pouze jednou, neví se však jakým způsobem.

Všechna údajná pochybení jsou v dokumentu určeném komisi podrobně rozebrána. Jde o pachové stopy, které byly zpochybněny kvůli tomu, že nejméně jednu na místo činu podle odborníků přenesl právě kriminalista Jušta. Dále obhajoba napadala skutečnost, že tento vyšetřovatel navštívil napadenou kadeřnici jen několik dní před tím, než změnila výpověď. V pořadí třetí trestní oznámení pak Nečesaný na Juštu podal kvůli podivným okolnostem kolem svědectví synova spoluvězně Jiřího Fundy, který tvrdí, že se mu k činu přiznal. "Je zde důvodné podezření, že k nepravdivému svědectví mohl pana Jiřího Fundu přesvědčit kpt. Milan Jušta," píše se v podání.

Poslední trestní oznámení padlo kvůli údajnému sexuálnímu poměru mezi kriminalistou a korunní svědkyní z případu náchodských přepadení Janou T. Ta soudu zaslala prohlášení, ve kterém tvrdí, že se jí vyšetřovatel přiznal k tomu, že případ na Nečesaného "ušili". Kvůli tomuto pochybení byl Jušta sice potrestán, ale pouze kázeňsky, protože inspekce jeho jednání nepovažovala za trestný čin. S tím Luděk Nečesaný nesouhlasí. Připomněl navíc i pátý přešlap, kterým má být zpackaná rekognice s napadenou kadeřnicí na jednotce intenzivní péče. Na její záznam se můžete podívat na videu:

Video
délka: 11:24.80

Pochybný výslech na JIP: Kadeřnice ukázala na jiného pachatele! redakce Blesk TV

Své podání opírá také o vyjádření Nejvyššího soudu, který mimo jiné napsal: "Základním problémem přezkoumávané věci zůstává, že trpí výrazným deficitem záruk spravedlivého procesu. Dosud provedeným dokazováním nebyl opatřen takový důkaz, který by svým obsahem obviněného jednoznačně usvědčoval a zároveň se nedal zpochybnit z hlediska zásad spravedlivého procesu. Absenci takového důkazu nelze nahradit kumulací důkazů, z nichž žádný nesplňuje obě uvedené podmínky. Zbývající důkazy mají k otázce, zda právě obviněný je pachatelem činu, tak vzdálený vztah, že nejsou způsobilé kompenzovat nedostatečnost vyplývající z toho, že obviněný by měl být usvědčován v podstatě jen zpochybněnou svědeckou výpovědí poškozené a stejně tak zpochybňovanými pachovými stopami."

Fotogalerie
17 fotografií