Soutěž probíhá v Blesk magazínu TV v období od 8. 12. 2017 do 14. 12. 2017. Vyhrává 5 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni. Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 90099 ve tvaru: 

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC 

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900. 

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v Blesk magazínu TV dne 8. 12. 2017. 

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Na vaši soutěžní odpověď nebude odesílána potvrzující SMS. Cena 1 SMS je dle tarifu mobilního operátora soutěžícího. Soutěž organizuje a technicky zajišťuje CZECH NEWS CENTER a.s., www.platmobilem.cz

Ceny:

5x 2 vstupenky na premiéru filmu Borg/McEnroe, která se odehraje 18. prosince 2017 v pražském kině Atlas od 20:00 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci předána nejpozději do 18.12.2017 a to po telefonické domluvě. Pokud si výherce nepřevezme výhru tak výhra propadá ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může vyhrát v soutěži pouze jednou. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel nebo překročí limit 1 SMS zprávy v soutěži, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS zprávy v rámci soutěže, nemá nárok na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže. 

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise Blesk magazín TV a na webových stránkách www.blesk.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci. 

V Praze dne 8. prosince 2017