ALKA, o. p. s.

Příbramská nezisková organizace poskytuje sociální služby směřující k začleňování osob s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením.

Kontakt: Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01

telefony: 318 654 701, 318 654 242
e-mail: kancelar@alkaops.cz
IČ: 27240185
Číslo účtu: 179 304 855/0600
Web: www.alkaops.cz
FB: www.facebook.com/alkaops 

TŘI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost z Čerčan poskytuje hospicovou a paliativní péči (lůžková i domácí forma), dále třeba sociální poradenství, odlehčovací služby terénní i pobytové atd. Provozuje také Centrum denních služeb.

Kontakt: Hospic Dobrého Pastýře

Sokolská 584, 257 22 Čerčany
telefon: 317 777 381
Web: www.hospic-cercany.cz

Sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na materiální zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, opravy a udržování zařízení a energie. Sbírka je konaná na dobu neurčitou.

Číslo účtu: 107-9459020217/0100 

MAGDALENIUM

Brněnská organizace, která se zaměřuje na pomoc obětem a svědkům domácího násilí. Občanské sdružení Magdalenium je provozovatelem dvou azylových domů pro oběti domácího násilí. Poskytuje psychologickou poradnu, právní a sociální poradenství, terapeutický program pro matky a děti, právní poradenství pro oběti domácího násilí atd.

Kontakt: P.O.Box 113, 657 13 BRNO

telefon: 776 718 459 (po-pá od 7.00 do 19.00)
e-mail: magdalenium2@centrum.cz
IČ: 65351932
Číslo účtu: 2026245339/0800
Web: www.magdalenium.cz 

ELPIDA

Pražská organizace, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Na čísle 800 200 007 provozuje Linku pro seniory - Je to anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Dále provozuje Centrum Elpida - moderní vzdělávací a společenské centrum, místo pro setkávání seniorů. Nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy. Vydává titul Vital - Nejčtenější časopis pro seniory v České republice.

Kontakt: Na Pankráci 40, 140 00 Praha 4

telefon: 272 701 335 
e-mail: info@elpida.cz
IČ: 27948706
Číslo účtu: 2838425028/5500

Podpořte Centrum Elpida pomocí dárcovské SMS DMS ELPIDA na číslo 87 777

Podpořte Linku seniorů pomocí dárcovské SMS DMS LINKASENIORUna číslo 87 777.
Web: www.elpida.cz  

Raná péče EDA
logo nadace spolehlivost

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. 

 Obecně prospěšná společnost poskytuje: 

* terénní služby – návštěvy v domácnosti rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. Konzultace v navazujících zařízení pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení apod.,

* podporu při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě, u odborných lékařů

* půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních hraček vhodných pro děti se zrakovým postižením, telefonické konzultace rodině či pracovníkům zařízení

* ambulantní služby – posuzování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podporu pohybového vývoje

* základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení

Kontakt: Trojická 2/387, Praha 2, 128 00

telefon: 224 826 860
e-mail: praha@ranapece.eu
IČ: 24743054
Číslo účtu: 241046261/0300
Veřejná sbírka: 2500141992/2010
Web: www.ranapece.eu

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM o.s.

Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA vzniklo s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí. Poskytují aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Nabízí:

a) podporu psychomotorického vývoje dětí
b) prevenci a snížení sociální izolace rodin s dětmi
c) integraci rodičů s dětmi se zdravotním postižením do aktivit rodičů s dětmi zdravými
d) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami ve věku od 1 do 18 let na území Pardubického kraje (jde například o ranou péči pro podiny s jedním nebo více dětmi s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, a to ve věku od 1 do 7 let).

Kontakt: Prodloužená 278 530 09 Pardubice - Polabiny II.

e-mail: info@ric.cz
IČ: 27026728
Číslo účtu: 35-4976500267/0100
Web: www.ric.cz 

DEBRA ČR 
logo nadace spolehlivost

Posláním organizace DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným onemocněním kůže Epidermolysis bullosa congenita, tzv. nemocí motýlích křídel. Svou činností  DEBRA ČR hájí zájmy takto nemocných pacientů a jejich rodin, poskytuje jim řadu služeb a podpory.   

Kontakt: FN BrnoČernopolní 9, 613 00 Brno

Telefon: +420 532 234 318
Bezplatná telefonní linka pro rodiny s EB (v provozu každé pondělí a středu)
800 11 55 73
IČ: 26666952
Číslo transparentního účtu: 2166032028/5500 slouží k přímé podpoře pacientů s EB
Web: www.debra-cz.org

DEJME DĚTEM ŠANCI
logo nadace spolehlivost

Organizace pomáhá klukům a holkám z dětských domovů. Soustředí se zejména na poslední roky pobytu a přechod do »dospělého života. Pomoc nemíří na dětské domovy ale přímo na konkrétní děti. Organizace spolupracuje s dvaatřiceti dětskými domovy v celém Česku. V projektech má zařazeno více než 250 dětí.

Kontakt: Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4

Telefon: 734 734 856
e-mail: info@dejmedetemsanci.cz
IČ: 22903844
Číslo účtu: 6072121060/5500 
Web: www.dejmedetemsanci.cz 

PESTRÁ SPOLEČNOST
logo nadace spolehlivost

Společnost má celostátní působnost. Služby nabízí osobám s různým zdravotním postižením, kterým pomáhá v integraci do společnosti prostřednictvím asistenčního psa. S klienty spolupracují od výběru vhodného plemene až po kvalitní, plnohodnotné a bezproblémové soužití člověka se psem.

Kontakt: Kučerova 809/11, Praha 9, 198 00

e-mail: admin@pestraspolecnost.cz

IČ: 28525973
Číslo účtu: 107-4650730257/0100 a 107-8973350257/0100
Web: www.pestraspolecnost.cz

LATA
logo nadace spolehlivost

Lata poskytuje své služby ohroženým dětem a mladým lidem už 21 let. Zaměřuje se na podporu sociálně ohrožených dětí, mládeže a rodin; provozuje dobrovolnickou činnost. Působí v Praze a středních Čechách. Její mentoringový program Ve dvou se to lépe táhne je na území Prahy dokonce jediným vrstevnickým programem pro dospívající mládež. 

Kontakt: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47

e-mail: info@lata.cz

Telefon: 234 621 361

IČ: 60447800
Číslo účtu: 231013888/0300 
Web: http://www.lata.cz

IQ Roma servis
logo nadace spolehlivost

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky, jež se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí řešit a měnit. Práci organizuje společnost ve čtyřech programech: PRO RODINY, PRO DOSPĚLÉ, PRO MLADÉ, PRO SPOLEČNOST.

Kontakt: Vranovská 45, 614 00 Brno

Telefon: 543 213 310
e-mail: iqrs@iqrs.cz
IČ: 65341511
Číslo účtu: 189104187/0300
Web: www.iqrs.cz

Helppes
logo nadace spolehlivost

Poskytování sociální služby – sociální rehabilitace osob s těžkým zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Výchova a výcvik psů pro osoby s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, výběr, zaškolování, výuka a proškolování žadatelů o speciálně vycvičené psy, následný servis po celou dobu aktivní služby psa… Canisterapie – výkon praxe a testování týmů.

Kontakt: Hvozdnice 147, 252 05 Hvozdnice

Telefon: 603 769 864
e-mail: info@helppes.cz
IČ: 26550105
Číslo účtu: 175188017/0300
Web: www.helppes.cz

SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat.

Kontakt: Revoluční 17, Praha 1, 110 01

telefon: 233 335 452
e-mail: detem@sos-vesnicky.cz
IČ: 00407933
Číslo účtu: 211 757 409/0300
Web: www.sos-vesnicky.cz
FB: www.facebook.com/SOSvesnicky 

Dogpoint

Dogpoint o. p. s. pomáhá opuštěným a týraným pejskům nejen nacházet domov, ale také je na tento "nový" život připravit. Útulek těmto psům poskytne dočasný azyl, zahrne je svou péčí a pomůže jim s resocializací a přípravou na začlenění do nových rodin.

Kontakt: Milánská 452, Praha 15, 109 00

telefon: +420 607 018 218
e-mail: info@dog-point.cz
IČ: 22887253
Číslo účtu: 2500155876/2010
Web: www.dog-point.cz
FB: www.facebook.com/Dogpoint 

Vyšší Hrádek

Vyšší Hrádek poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Podporuje lidi, kteří využívají jejich služby, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, uměli se samostatně rozhodovat a nést odpovědnost za svůj život. Ústavní služby postupně úplně nahradili domácím prostředím s individuální podporou. Lidé se tak lépe začleňují do komunity a přibližují svůj život k běžnému životu naší společnosti.

Kontakt: V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

telefon: 326 902 287
e-mail: info@vyssihradek.cz
IČ: 71229051
Číslo účtu: 107-4785750247/0100
Web: www.vyssihradek.cz
FB: www.facebook.com/vyssihradek 

LATUS

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. Zaměřuje se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Kontakt: Martinská 141/2 301 00 Plzeň

telefon: 775 969 047
e-mail: info@latusprorodinu.cz
IČ: 22767452
Číslo účtu: 249385305/0300
Web: www.latusprorodinu.cz

Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Co nabízí? Domácí hospic, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek, poradnu, knihovnu, vzdělávání...

Kontakt: Bubenská 3, 170 00 Praha 7

telefon: 283 850 949, 775 166 863
e-mail: poradna@cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Číslo účtu: 2800193970/2010
Web: www.cestadomu.cz
FB: www.facebook.com/cestadomu 

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je zařízení specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN). Cíle: Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku atd.

Kontakt: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz
IČ: 60460202
Číslo účtu: 9990099900/0600
Web: www.ditekrize.cz/
FB: www.facebook.com/DKCcz 

Na počátku
logo nadace spolehlivost

Organizace Na počátku se věnuje především těhotným ženám, které se dostaly do problémů. Co poskytují? Odborné sociální poradenství a azylové ubytování. Provozují i nonstop linku, kde jsou schopni nastávajícím maminkám pomoci.

Kontakt: Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno

telefon: 548 221 405, 774 440 821 (NONSTOP)
e-mail: poradna@napocatku.cz
IČ: 60554665
Číslo účtu: 2279999227/0300
Web: http://www.napocatku.cz
FB: www.facebook.com/NaPocatku1994 

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
logo nadace spolehlivost

Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti. Onemocnění je definováno jako vzácné pokud postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacient na 2 000 jedinců). V současné době známe více než 8 000 různých vzácných onemocnění.

Kontakt: Bělohorská 19, Praha 6, 169 00

telefon: 774 151 290
e-mail: cavo@vzacna-onemocneni.cz
IČ: 22748270
Číslo účtu: 2700441666/2010
Web: http://www.vzacna-onemocneni.cz/
FB: https://www.facebook.com/CAVO.vzacna.onemocneni 

Centrum rozvoje Česká Skalice
logo nadace spolehlivost

Obnova Vily Čerych, regionální rozvoj v oblastech kultura a památková péče, ochrana životního prostředí, vzdělávání a osvěta, poskytování informací a propagace.

Kontakt: Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice

telefon: 491 451 116
e-mail: info@centrumrozvoje.eu
IČ: 26640767
Číslo účtu: 1184216379/0800
Web: http://www.centrumrozvoje.eu/
FB: https://www.facebook.com/vilacerych 

Tamtamy o.p.s.
logo nadace spolehlivost

Organizace podporuje integraci lidí se zdravotním postižením na trhu práce. Vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené – zaměstnává je hlavně v oblasti služeb pro domácnost. Poskytuje pracovní asistenci, odborné poradenství a služby psychologa.

Kontakt: Kubánské nám. 11, Praha 10

telefon: 725 975 716; 607 030 478
e-mail: info@tamtamy.cz
IČ: 24122297
Číslo účtu: 2400192792/2010
Web: http://www.tamtamyops.cz/
FB: https://www.facebook.com/tamtamy.cz/ 

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
logo nadace spolehlivost

AFS Organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Je to celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

Kontakt: Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

telefon: 222 317 138
e-mail: info@afs.cz
IČ: 65398939
Číslo účtu: 19-5530300257/0100
Web: http://www.afs.cz/
FB: https://www.facebook.com/afscze/ 

Pink Bubble
logo nadace spolehlivost

Cílem Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Kontakt: Jirečkova 10, 170 00 Praha 7

telefon: 739 508 117  
e-mail: info@pinkbubble.cz
IČ: 24296171
Číslo účtu: 449494944/300
Web: http://www.pinkbubble.cz/
FB: https://www.facebook.com/PinkBubbleNadace/ 

Aliance žen s rakovinou prsu
logo nadace spolehlivost

Byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Cíle Aliance: Vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných. Koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu…

Kontakt: Vinohradská 1513/176 130 00 Praha 3

telefon: +420 222 733 733  
e-mail: aliance@breastcancer.cz
IČ: 26704374
Číslo účtu: 27-9092620207/0100
Web: http://www.breastcancer.cz/
FB: https://www.facebook.com/AlianceZenSRakovinouPrsuOps 

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
logo nadace spolehlivost

Diakonie CČE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice, pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Čím se zabývá středisko ve Valašském Meziříčí? Posláním organizace je pomoc seniorům, nemocným, umírajícím a lidem s postižením, aby mohli zůstat doma, vedli co nejsamostatnější život a byli součástí místní komunity (pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář, domácí hospic, chráněné bydlení, osobní asistence, sociální rehabilitace, poradenství pečujícím). Prostřednictvím dceřiné společnosti poskytují zaměstnání lidem s hendikepy.

Kontakt: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí

telefon: 573 034 161  
e-mail: stredisko@diakonievm.cz
IČ: 47863561
Číslo účtu: 1855020319/0800
Web: http://www.diakonievm.cz/
FB: https://www.facebook.com/diakonievm 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
logo nadace spolehlivost

Prostřednictvím pobočných spolků, které fungují po celé republice, poskytují sociální služby pro lidi se sluchovým postižením - tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci. Dále realizují spolkovou a volnočasovou činnost pro členy. Pobočných spolků mají aktuálně 58 a jsou zakladateli 5 obecně prospěšných společností, které se primárně zaměřují na poskytování sociálních služeb.

Kontakt: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha 86

telefon: 224 816 829  
e-mail: snncr@snncr.cz
IČ: 00676535
Číslo účtu: 43-4148740257/0100
Web: http://www.snncr.cz/
FB: https://www.facebook.com/Svaz-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch-a-nedosl%C3%BDchav%C3%BDch-osob-v-%C4%8CR-432002123498496/?fref=ts 


logo nadace spolehlivost
Takto označené organizace navíc nesou značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Více na http://www.znackaspolehlivosti.cz