Každý měsíc jena stránkách deníku Blesk a na Blesk.cz věnován jednomu vybranému palčivému tématu. Zatímco v minulých letech jsme se zaměřovali téměř výhradně na pomoc dětem a jejich rodinám, oblasti pomoci Blesku se v rámci projektu Srdce pro vás zásadně rozšiřují. S jakými tématy a příběhy se budete na stránkách Blesku potkávat? Komu chceme pomáhat?

  • Ohroženým či týraným dětem
  • rodinám v hmotné či sociální nouzi, například matkám samoživitelkám,
  • vážně nemocným dětem a dospělým,
  • handicapovaným, včetně lidí s mentálním postižením či s duševním onemocněním,
  • seniorům v problémech,
  • a mnoha dalším potřebným!

 * Srdce pro vás přináší vždy minimálně jeden velký příběh měsíčně. Jeho součástí jei popis toho, co by konkrétním lidem mohlo usnadnit život. Pomoci jim tak můžete prostřednictvím Blesku i vy.

* Ukazujeme i »malé, ale užitečné«. Zároveň představíme vybranou organizaci (nadaci, nadační fond, spolek atd.), která se tímto tématem zabývá, aktivně pomáhá, stará se o klienty. Její výběr vždy provádí po důkladném zkoumání Nadační fond J&T a věřte, že zvolí vždy jen skutečně dobře fungující a nápomocnou organizaci. Představíme její fungování, lidi, kteří v ní pracují, prostory, kde pomáhají…

* Blesk Srdce pro vás chce pomoci i v tom, aby se o konkrétním problému vědělo, přineseme tedy zkušenosti lidí z oboru, odborníků, včetně například chatů se čtenáři.

* Samozřejmě se budeme po čase vracet k příběhům a jednotlivým organizacím, abyste viděli konkrétní dopad vaší pomoci. I to, co se změnilo.