Celý nápad vznikl před dvěma lety. A to proto, že tištěné publikace informačně poměrně rychle zastarávají. „Internetový registr sociálních služeb neobsahuje ubytovny nebo neformální iniciativy, takže z něj nezjistíte, že vám sestry Voršilky dají chleba se sádlem nebo kdy a kde vydávají jídlo Food not Bombs,“ vysvětloval Zdeněk svůj popud k tvorbě online mapy.

Jídlo, ubytování i centra

A tak začali dávat dohromady všechny informace, které se mohou lidem bez domova hodit a dělat z nich tematické seznamy. „Poskytovat informace jen přes několik dobrovolnic a dobrovolníků nám přišlo škoda,“ prozradil. V mapě objevíte, kde najdete kafe zdarma, veřejné záchody bez placení, kde se můžete ubytovat se zvířetem nebo kde najdete právní a dluhové poradenství.
Takhle vypadá Mapa bez domova.
Databázi tak převedli do volně přístupné webové aplikace, kterou může používat kdokoli a která umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu o jakýchkoli změnách a udržovat ji tak co nejaktuálnější.
Nyní funguje mapa v metropoli a Ostravě. Další města by měla přibýt. „Zatím pracujeme na vytvoření základních databází jednotlivých regionů, aby nebylo potřeba začínat s vyplňováním od nuly,“ poukazoval Zdeněk na to, že není mapu snadné vytvořit. Navíc ji všichni dělají jen z dobroty, žádný honorář za to dobrovolníci nemají.

Nedostatkové zboží

Zajímavostí je, že při rozkliknutí denních center zjistíte, že jich je v metropoli nedostatek. Dle hrubých odhadů na deset tisíc bezdomovců, kteří by tady měli žít, připadá jen šest denních center. 

„Tento problém ale není dán selháváním služeb, magistrátu nebo státu, ale neochotou městských částí mít služby pro lidi bez domova na svém území a podílet se na koncepčním řešení,“ řekl Zdeněk. Ten poukazuje na to, že by Praha potřebovala alespoň dalších 10 menších center, aby pojala lidi z ulice v zimním období.