Úplné znění dopisu, který adresoval Brabec Havlíčkovi má Blesk k dispozici. „Jsem toho názoru, že Memorandum je jedním ze správných kroků, otvírající prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních kapacit výhodných nejen pro zahraniční a podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku,“ uvedl ministr životního prostředí. O podpisu memoranda s firmou European Metal Holding Limited tedy minimálně on věděl.

Brabec z hnutí ANO, zároveň v dopise ministra průmyslu a obchodu upozorňuje na možné rozpory. „Zároveň bych rád připomněl, že v meziresortním připomínkovém řízení je v současné době projednáván materiál Ministerstva průmyslu a obchodu „Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritickýh superstrategických surovin EU a nekterých dalších surovin“, jehož některé část jsou s připravovaným Memorandem v rozporu. Po podpisu Memoradna by tedy bylo nutné tento materiál pro jednání vlády zásadním způsobem upravit,“ dodal nakonec Brabec.