Šikana je nesmírně nebezpečná. Nejenže při fyzickém či psychickém povyšování se nad konkrétního vrstevníka se mladí lidé podepisují na duševní pohodě šikanovaného spolužáka, ale svým chováním se zároveň agresoři podepisují i na své budoucnosti. Získávají tím určitý vzorec chování, který si s sebou odnesou do dospělosti. Mohou mít pocit, že chování za hranicí zákona je vlastně v pořádku.

V Praze se proti tomuto jevu snaží odborníci bojovat pomocí prevence a osvěty. Od nového školního roku navíc pražské školy získají další místo, kam se budou moci obracet: konkrétní pomoc „na míru“ bude poskytovat spolek Šance na návrat, který se primárně věnuje činnostem v souvislosti s návratem bývalých vězňů do běžného života.

Každá škola cíleně

„Od nového školního roku bychom rádi začali v širším měřítku spolupracovat se školami v Praze. Prostřednictvím výchovných poradců a preventistů na školách chceme konkretně cílit na každou vzdělávací instituci a její problémy. Zjistíme, co se tam děje, co se opakuje, jakých trestných činů se tam případně mladiství dopouštějí. Tyto věci tam pak můžeme začít rozebírat,“ upřesnil plány ředitel spolku Šance na návrat Petr Urban.

Prostřednictvím odborníků má spolek připravenou celou sérii témat, které je možné upravit podle domluvy. Jedním z témat, kterému je možné se věnovat, je také pohled na kriminalitu ve vztahu k mladistvým dívkám. Podle Petra Urbana nemusí jít vždy jen o znásilnění, ale například o situace, kdy se mladé ženy nechají kvůli své důvěřivosti vtáhnout do páchání hospodářské kriminality, tedy například do finančních podvodů a podobně.

„Je důležité, aby besedy probíhaly v dopoledních hodinách během výuky. Odpoledne mívají studenti svoje brigády a další aktivity, takže by takové akce neměly potřebnou účinnost. Zároveň musejí mít v daný termín čas námi zprostředkovaní odborníci. Ti tuto osvětu poskytují zdarma při svém zaměstnání,“ popsal Petr Urban.

Konkrétní případy šikany

Besedy, které se od podzimu na školách v Praze rozběhnou, budou schopné řešit konkrétní problémy s konkrétní skupinou lidí. Pokud učitelé zjistí, že je některý z mladistvých šikanovaný, bude po setkání s odborníky možné začít řešit individuální případy. Ve finále se tak může pomoci nejen utlačovanému dítěti, ale také zabránit vzniku rozvoje kriminality u agresorů, kteří se omezování spolužáka dopouštějí.

„V současnosti se nám pražské školy hlásí a píšou návrhy, vyhodnocovat budeme koncem srpna. První školní rok projektu bychom rádi obsáhli deset až patnáct škol v hlavním městě. Záleží na tom, jak si to konkrétní škola bude představovat, jestli budou za školní rok chtít dvě přednášky nebo dvacet,“ objasnil Petr Urban.

S velkou porcí nadsázky se dá uvažovat, že plánovanou osvětou se spolek Šance na návrat bude snažit o to, aby měl v budoucnu méně práce se začleňováním bývalých vězňů do společnosti. Vazby mezi šikanou a budoucí kriminální činností by se u mnoha případů touto aktivitou mohly ukončit v zárodku – a v ulicích Prahy by mohlo být o něco bezpečněji.

Šikana neprobíhá jen mezi spolužáky. Lidé v Praze mají v živé paměti události s tragickými důsledky, které proběhly začátkem loňského roku ve škole Na Třebešíně:

Video
délka: 01:05

Šikana učitelky v Praze 10 Blesk TV