Od zítra 15. března začnou silničáři s rekonstrukcí části ulice Československého exilu mezi Modřanami a Hodkovičkami. Ulice bude uzavřená vždy pouze v jednom směru. Po vyfrézování povrchu dojde k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách vozovky a lokální opravě obrub. Nakonec bude položen nový živičný povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení. V místě autobusových zastávek bude provedena předlažba, případně sanace podloží. Celková délka opravy je 1,3 kilometru dlouhá a potrvá necelé dva měsíce, a to do 3. května.


 
Dopravní omezení:
Rekonstrukce je rozdělena do pěti fází:
Fáze 1–3: uzavírka vždy po jednom jízdním pruhu v úseku od zastávky autobusu Písková až po ulici Na Hupech
Fáze 4–5: jednosměrný provoz směrem z centra. Objízdná trasa pro osobní vozidla povede ulicí Hornocholupická. Autobus bude veden po ulici Pertoldova.