Na pokutách provozovatelé zaplatili desetitisíce korun, i když je v podobných případech hygiena dává jen výjimečně. „Mezi nejčastější závady, které jsme během naší dozorové činnosti objevili, byla nevhodná provozní hygiena, prošlé potraviny nebo nedodržování skladovacích teplot daných výrobcem potravin,“ popsal pro Blesk.cz prohřešky Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny.

Problémová byla ale také voda, která je na těchto plavidlech obvykle speciálně kontrolována. „Provozovatelé mají povinnost vypracovat provozní řád pro akumulační nádrž na pitnou vodu a dle tohoto provozního řádu provádět pravidelně odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda má voda jakost vody pitné,“ vysvětluje hygienická stanice.

Závadné výrobky nachází hygiena i Česká obchodní inspekce téměř všude:

Video
délka: 02:33
1080p 720p 480p 360p 240p

Kontrola ČOI v Trutnově ukázala nedostatky David Malík, Tadeáš Provazník

Nebezpečí pro turisty?

Výsledky rozborů ukázaly, že dva z odebraných vzorků nároky nesplňovaly. Na základě nařízení proto provozovatel provedl okamžitě nápravná opatření a následně předložil pražským hygienikům také vyhovující rozbory pitné vody provedené akreditovanou laboratoří. Ukázalo se však, že zjištěné nedostatky s výskytem zažívacích potíží u zahraničních turistů nijak nesouvisely.

Za zjištěné nedostatky hygienici uložili pokuty za bezmála 75 tisíc korun. Drobnější prohřešky pak byly řešeny napomenutím. „Nutno podotknout, že naším primárním cílem během naší kontrolní činnosti není represe a z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. Právě naopak. Naše snaha je během kontrolní činnosti provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce ukládáme ve skutečně odůvodněných případech,“ dodal na závěr šéf pražských hygieniků Jarolímek.   

Podívejte se na další kontroly hygieny v Praze: