Plzeň dlouhodobě řeší problémy se zahraničními dělníky zaměstnanými v místních průmyslových zónách. „Začali jsme realizovat celou řadu opatření od posílení činnosti policie po přípravu legislativních změn. Podpis tohoto memoranda je tak dalším z kroků, který přispěje k řešení daných problémů. Díky němu například získáme od kraje ucelenou zpětnou vazbu při změnách legislativy,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Obě strany dohoda zavazuje například k výměně informací o aktuální bezpečnostní situaci. „Dále k účasti na pracovní skupině zřízené ministerstvem vnitra nebo například k předkládání vlastních návrhů opatření ze strany kraje a jejich řádné vypořádání ze strany ministerstva,“ dodala Lucie Nováková z tiskového odboru ministerstva vnitra.

V Plzni jsou cizinci soustředění především v průmyslové zóně Borská pole. „Budujeme nová pracovní místa, ale nejsou obsazována občany České republiky. Masivním způsobem sem dovážíme cizince. Není to nic proti nim, ale primárně bychom se měli postarat o naše občany,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Ve finální fázi je na ministerstvu i příprava třicetistránkové informační příručky pro obce, které sousedí s areály průmyslových zón. „Definuje zákonné možnosti obce a státu i povinnosti cizinců. Aby obce věděly, jak se orientovat v legislativě, například v otázce ubytovávání v soukromí. Čekáme už jen na stanovisko ministerstva financí a finančních úřadů, abychom ji dokončili a byli ji schopni obcím do 14 dnů distribuovat,“ informoval ministr.

Zároveň pochválil práci policie, její zvýšená činnost v ulicích Plzně je zaměřená právě i na průmyslovou zónu a střed města. „Velmi dobrý výsledek je záchyt sto padělků identifikačních karet, které se tu našly od začátku roku,“ dodal Chovanec s tím, že dobré číslo je i osmdesátiprocentní objasněnost loupeží.