Podnikatel podle inspekce postupně koupil desítky hektarů travnatých pozemků, na jejich zalesnění čerpal státní dotace. Nově vzniklý mladý les získal statut hospodářského lesa, o který měl pečovat s ohledem na co největší výnos dřevní hmoty.

„Měl porost chránit před působením různých škodlivých činitelů, například zvěře. Zachoval se však přesně naopak. Mladý les nechal zvěři napospas. Na okusování porostu se podíleli například daňci, které přímo choval, ale také jeleni a srnci, kteří přicházeli z okolí,“ uvedl ředitel ostravského inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Karel Kozubek.

Zvěř okusováním stromů značně poškodila či úplně zničila plochu o rozloze 23 hektarů, což přibližně odpovídá ploše 28 fotbalových hřišť. Podle Kozubka v lokalitě, kde měl les růst, za několik let vzniklo osm hektarů holin. Dalších téměř 15 hektarů mladého lesa bylo výrazně poškozeno.

„Stromky poničené zvěří snadno podléhaly dalším škodlivým činitelům jako mráz, výkyvy teplot nebo růst travin. Vzniklé holiny podnikatel navíc ani nezalesňoval, jak mu ukládá lesní zákon,“ dodal.