Pálení čarodějnic poslední dubnový den je skvělá zábava, stačí ale málo a může skončit tragicky. Oheň, a zvlášť velký, se snadno vymkne kontrole. Přitom ale stačí dodržet pár jednoduchých rad a nezapomenout během oslav na opatrnost a zdravý selský rozum.

7 rad pro bezpečné čarodějnice

1) Promyslete si, kam umístíte ohniště

Blízko místa, kde varta bude, by neměly být žádné hořlavé materiály. Kromě toho by mělo být ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, okolo kterého nebude nic, co by mohlo hořet.

* Dávejte pozor i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesa musí být oheň minimálně 50 m, stoh minimálně 100 metrů.

* Úplně zakázané je n rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.

* Dejte pozor, aby byl oheň dost daleko od domů nebo hospodářských budov. Odletující jiskry z vysoké vatry můžou například zapálit střechu.

2) Hlídejte vítr

Až budete hranici připravovat, ohlídejte si počasí. Hlavní pozornost věnujte síle a směru větru. I slabý vítr totiž může rozšířit oheň na stromy, keře nebo domy.

3) Stavte důkladně

Hranici z polen budujte tak, aby byla stabilní a nezhroutila se do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

4) Zapomeňte na benzin a naftu

Pokud rozděláváte oheň v přírodě, nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Kdyby se vám nedařilo oheň zapálit, tak méně riskantní je použití tzv. PePo. Pevné podpalovače mají stabilní výhřevnost a při jejich použití nevznikají vysoce hořlavé plyny.

Čarodějnice jak vyšité

5) Kontrolovat musí dospělý

Při pálení ohňů by měla být vždycky aspoň jeden člověk, kterému je víc než 18 let. A pozor! Pokud rodiče zanedbají dohled nad svými ratolestmi, můžou dostat pokutu.

6) Vatra nesmí zůstat bez dozoru

Oheň nesmíte nechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte připravenou vodu, případně písek nebo hlínu, kdyby se oheň vymykal kontrole. Dobré je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Zajistěte také, aby příjezdové cesty, které vedou k místu pálení, byly průjezdné.

7) Ohniště uhaste důkladně

Po konci oslav neodcházejte, dokud ohniště důkladně neuhasíte. Prolijte ho vodou nebo zasypte hlínou. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se můžou skrývat žhavé oharky. Pak stačí jen poryv větu, který oheň znovu rozdmýchá a roznese do okolí.

Pálení čarodějnic nahlašte hasičům

Zbytečné výjezdy k požárům, ze kterých se nakonec vyklube »jen« čarodějnická varta. S tím každoročně bojují hasiči v celé republice. Přitom stačí málo – nahlásit akci hasičům, tedy příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Kromě toho se vyplatí požádat o pomoci a případný dohled i dobrovolné hasiče. Tohle oznamte hasičům:

* místo pálení

* čas pálení

* kdo je odpovědná osoba + kontakt na ni

* jaká protipožární opatření jste udělali

Lehni si a kutálej se!

Oblíbenou »čarodějnickou« zábavou je přeskakování vatry. Ale stačí mžik a

Pozor, na nebezepčné rozhoření ohně!
můžou na vás začít hořet šaty. „Pokud nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo »Zastav se, lehni si a kutálej se!« radí mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Jak se chovat v přpadě nebezpečí:

* Rozhodně neutíkejte. Během nebo chůzí se oheň ještě více rozšíří.

* Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení).

* Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.

* Pokud je po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí ale být z umělých látek), je možné použít k uhašení hořícího oděvu.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR