Získání hypotéky není jen tak. Pro klienty nejnáročnější částí celého procesu je ale příprava podkladů. Bohužel nezbytných dokumentů, které si banka žádá, je opravdu velké množství. Doložit tak budete muset:

-        Doklady totožnosti

Bez občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu vám žádost o hypotéku žádna banka nepřijme. Doklady totožnosti jsou potřeba od všech žadatelů, tedy i spolužadatelů.

-        Doklady týkající se příjmů

Doložit příjem musí jak zaměstnanci, tak i OSVČ. U zaměstnanců je potřeba kopie mzdového listu nebo výplatní pásky, a to za minimálně půl roku až dva roky zpět. Dále budete muset dodat doklady k dalším příjmům, které pobíráte. Jedná se například o důchod, státní dávky nebo příjmy z nemovitosti.

Po osobách samostatně výdělečně činných banky vyžadují živnostenský list, koncesi nebo výpis z obchodního rejstříku. Dále potvrzení plateb od Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, a to minimálně za poslední dva roky. Hypotéka pro OSVČ znamená, že je nutné dodat také dvě daňové přiznání a doklady k dalším příjmům.

-        Doklady týkající se výdajů

Kromě příjmů banku zajímají také výdaje. Dodat je nutné všechny smlouvy týkající se úvěrů, dalších půjček, leasingu a podobě. Stejně tak veškeré podklady k výdajům, jako je například výživné, pojištění nebo stavební spoření.

-        Doklady týkající se koupě nemovitosti

Při koupi nemovitosti se neobejdete bez kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě, výpisu z katastru nemovitostí, pojistné smlouvy a ocenění nemovitosti. To obvykle ale zařizuje sama banka.

-        Doklady týkající se stavby nemovitosti

Při stavbě či rekonstrukci nemovitosti musíte doložit stavební povolení nebo územní rozhodnutí, výpis z katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby, geometrický plán a smlouvu se stavební firmou. Pokud si tedy nebudete dům stavět svépomocí.

Hypotéku můžete získat zhruba za měsíc

Příprava podkladů trvá jeden až dva týdny, pokud jde vše bez komplikací. Následné schvalovací řízení je už v rukou banky a žadatel ho už nemůže ovlivnit. Proces schvalování trvá další dva týdny. V případě úspěchu může dojít k povolení čerpání peněz. Celá doba vyřízení se tak pohybuje v rozmezí tří až šesti týdnů.

Dojde-li k nějakému zádrhelu a hypoteční úvěr vám nemůže být schválen, pak je tu ještě předhypoteční úvěr, díky kterému můžete se stavbou či rekonstrukcí vlastního bydlení začít ihned. Případné komplikace lze řešit až posléze.