Jak už Blesk dříve informoval, od ledna letošního roku musejí zaměstnavatelé za své brigádníky, kteří si vydělají na základě dohody o provedení práce nad 10 000 korun za měsíc, odvádět sociální a zdravotní pojištění. To firmě zvyšuje jak administrativní náročnost, tak další náklady na pracovníka.

Pro vás to znamená jediné – pokud tuto hranici překročíte, pak dostanete míň peněz. „V praxi to znamená, že pokud si vyděláte pod 10 000 korun, dostanete tuto částku v plné výši. Pokud ale bude váš výdělek například 10 001 korun, pak můžete očekávat jen 8899 korun,“ vysvětluje Aleš Pospíšil z Poštovní spořitelny.

Z dohody o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně se i nadále neodvádí zdravotní ani sociální pojistné, je však nutné dodržet limit 300 hodin za jeden kalendářní rok.