Pan Josef pracoval jako řidič nákladního vozu. Ve třiceti letech měl poprvé problém s bércovým vředem, otevřel se mu na kotníku pravé nohy. V té době žil s manželkou a dětmi v pražském bytě. Léčil se jen ambulantně, chodil do práce a živil rodinu.

Po čase byl Josef hospitalizován pro ucpání žil krevní sraženinou a bércové vředy se rozšířily na obě nohy. Pět let od propuknutí choroby se zdravotní stav pana Josefa zhoršil natolik, že získal částečný invalidní důchod.

„V roce 2004 na lékařské posudkové komisi uznali, že mám nárok i na průkaz ZTP, označení pro invalidy do auta i příspěvek na benzin, který se časem změnil na příspěvek na mobilitu,“ říká Josef.

Komise zrušila, co schválila

Letos si pan Josef zažádal o prodloužení průkazu a lékařská posudková komise rozhodla, že nemá nárok na výhody invalidy a je schopen pracovat.

Když nemá průkaz ZTP, nedostaneme ani příspěvek na mobilitu a nemá nárok ani na označení do auta, a to dělá panu Josefovi největší problém. Když jel do města, zaparkoval, kde potřeboval, chůze či dlouhé stání mu totiž činí problémy. 

„Od roku 1993 jsem v invalidním důchodu a trvale se léčím se stejnou diagnózou a problémy s nohama mám teď větší než dřív,“ říká Josef. „Podle čeho lékařská komise rozhoduje?“ ptá se Josef.

Rozhodl se spojit s Ombudsmanem Blesku a jeho týmem právníků, aby zjistil, jestli má možnost obrany. Sociální pracovnice z úřadu práce, kterou Blesk několikrát telefonicky i e-mailem kontaktoval, důvod odebrání průkazu nevysvětlila.

Nejste spokojeni s rozhodnutím? Odvolejte se!

„Proti posudku se může pan Bartůněk bránit podáním námitek proti rozhodnutí o invalidním důchodu. Námitky je třeba podat na poštu ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí o invalidním důchodu a adresovat je příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala,“ říká Lukáš Zelený.

V námitkovém řízení pak bude sociálka znovu přezkoumávat zdravotní stav, a pokud nebude pan Bartůněk spokojen ani s rozhodnutím o námitkách, může se ještě bránit prostřednictvím žaloby u soudu. „Tu je třeba podat u krajského soudu, v jehož obvodu má pan Bartůněk bydliště, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o námitkách,“ dodává právník.

Jak se odvolat proti rozhodnutí lékařské posudkové komise?

Základní náležitosti, které musí vaše podání obsahovat:

 1. musí být patrno, kdo se odvolává, měli byste uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
 2. podání musí mít označení orgánu, proti kterému je určeno (který rozhodnutí vydal)
 3. musí být patrno, které věci se týká: údaje, proti kterému rozhodnutí směřuje, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí
 4. musíte uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí a co se navrhujete
 5. podepište se, uveďte datum a místo

Doporučujeme! Nechte si vypracovat ještě před podáním odvolání znalecký posudek svého zdravotního stavu.

 

Parkovací průkaz ZTP

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají nárok také na označení vozidla pro osoby se zdravotním postižením. Mohou parkovat zdarma na místech pro invalidy, mají vyhrazené parkoviště před domem, možnost vjezdu do zákazu stání a zákazu vjezdu a nemusejí platit dálniční známku. Parkování s kartou je platné v rámci celé Evropské unie. Osvobození od dálničních poplatků platí pouze pro Česko.

Jaké výhody plynou majitelům průkazů

1. Mimořádné výhody I. stupně, průkaz TP (tělesně postižený)

 • a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 • b) nárok na přednost při osobním projednávání záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

2. Mimořádné výhody II. stupně, průkaz ZTP (zvlášť tělesně postižený)

 • a) výhody uvedené v bodu 1
 • b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro)
 • c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 62 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • d) stání a parkování na místech pro invalidy zdarma, vyhrazené stání před domem
 • e) možnost vjezdu do zákazu vjezdu a do zákazu stání

3. Mimořádné výhody III. stupně, průkaz ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem)

 • a) výhody uvedené v bodech 1 a 2
 • b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 • c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodicího psa, pokud je nedoprovází průvodce

Fotogalerie
4 fotografie