Paní Helena vybudovala ve svém rodinném domě malé bistro, které má v Bezděkově již více než pětadvacetiletou tradici. Bistro prosperovalo a Helena žila prací. Po nedávné rekonstrukci prvního patra rozšířila podnikatelka své aktivity i na pronájem ubytovacích prostor. Vše by bylo v pořádku, kdyby prý nebylo nepřejícných lidí.

Od srpna se paní Heleně nedaří, má pocit, že někdo záměrně ničí její podnikatelské snahy, a není jediná. V krátké době se ve stejné vesnici zavřelo několik malých provozoven. „Jak to bude na vesnici vypadat, když v neděli nekoupíte ani rohlík?“ ptá se Helena.

„Začali mě navštěvovat kontroloři. Řekli mi, že je to na udání, prý si někdo u mne koupil špatný špekáček,“ říká Helena. „Zřejmě vím, kdo má na mne spadeno, ale nemám proti němu obrany,“ dodává. Jen během srpna se v bistru vystřídali kontroloři ze Státní zemědělské inspekce, Hygienické stanice, České obchodní inspekce a k tomu cizinecká policie, která kontrolovala ubytování. Nyní je ještě nahlášena kontrola ze živnostenského úřadu.

První dvě kontroly se obešly bez sankcí, každá sice měla na podnikatelku své požadavky, ale i údajně špatné špekáčky byly v pořádku. Kontrola z České obchodní inspekce (ČOI ) udělila podnikatelce pokutu 5000 korun. „Datum cejchování váhy bylo propadlé, ale váha vážila naprosto přesně,“ říká paní Helena. Váhu hned objednala na nové cejchování. „Než vyřeším jeden problém, přijde další. Podnikám 25 let a je to stále komplikovanější,“ říká Helena. Napsala Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků, aby si ujasnila své možnosti.

Rada Ombudsmana Blesku právníka Petra Nováka, společnost Vaše nároky: Když přijde udání

„Státní orgány (ČOI, Hygiena, Státní zemědělská inspekce atd.) musely mít nezbytné informace pro to, aby se domnívaly, že se podnikatelka dopouštěla protiprávního jednání. Pokud přijde stížnost, úřady musejí konat, jsou povinni zjistit stav věci,“ říká Petr Novák. Pokud se paní Toušková cítí poškozena jednáním státní orgánů, může po příslušném ministerstvu požadovat náhradu škody za nesprávný postup úřadu.

Má také možnost podat podnět k zahájení tzv. přezkumného řízení. Pokud by se jednalo o smyšlené skutečnosti, kontroly se opakovat nebudou, státní orgány je vyhodnotí jako bezdůvodné. „Paní Toušková může podat trestní oznámení na Policii ČR z obavy o trestný čin pomluvy,“ radí právník.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: Tiskový mluvčí Michal Novotný, ředitel odboru hygieny

„Přešetřujeme všechny podněty od veřejnosti, i když jsou anonymní. Sazebník pokut není stanoven,“ říká Michal Novotný. „Kontrolovaná osoba má právo nahlédnout do spisu, ale vyloučíme všechny dokumenty, z nichž je patrna totožnost osoby podávající podnět,“ dodává ředitel.

Všechny případy Ombudsmana Blesku naleznete: ZDE!

Fotogalerie
7 fotografií