Od Správy pražských hřbitovů přišlo panu Zdeňkovi upozornění, že letos bude platit vyšší cenu. Doposud platil za pronájem hrobu na deset let 3000 korun. „Napsali mi, že pronájem hrobového místa končí a prodloužit ho mohu jen tím, že do tří měsíců zaplatím 7535 korun,“ říká pan Zdeněk Hrách.

„Pokud vlastník hrobového místa neodstraní hrobové příslušenství sám, bude odstraněno správou hřbitovů, a pokud si místo pronajme další zájemce, budou lidské pozůstatky nebo zpopelněné lidské ostatky uloženy do společného hrobu, odkud nemohou být již vyzvednuty,“ píše se dále v upozornění. „Buď zaplatím, nebo pronájem našeho hrobu správa definitivně zruší,“ vysvětluje pan Zdeněk.

„Domnívám se, že tak vysoké navýšení je v rozporu s morálkou a lidskou důstojností,“ míní pan Zdeněk. U vchodu do hřbitova je vyvěšena veřejná deska s informacemi od správce hřbitova a mezi nimi je i dlouhý seznam dlužníků. „Seznam se nejspíš bude stále prodlužovat, z běžného důchodu bude mít mnoho lidí problém navýšenou částku zaplatit,“ říká pan Zdeněk.

Po generace se rodina Hráchových starala o hrobové místo a platila vždy poplatky včas. „Zdražuje se, aniž by na hřbitově došlo k nějakému zlepšení,“ říká důchodce. Do hrobu byli po generace ukládáni všichni z rodiny a pan Zdeněk chce být také jednou uložen na stejném místě.

„Peníze musím sehnat, přeci nemůžu stěhovat pozůstatky své maminky a manželky nebo je dávat do společného městského hrobu,“ smutně konstatuje pan Hrách. Náš čtenář tedy oslovil Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistil, zda tak markantní zdražení je v souladu se zákony.

Rada Ombudsmana Blesku: Platit můžete jednou ročně

„Placení záloh na 10 let dopředu je nepřiměřené ustanovení, kterým se nájemce hrobového místa nemusí řídit,“ říká právník. Vzhledem k tomu, že nájemce je důchodcem s nízkým příjmem, je takové ustanovení zároveň v rozporu s dobrými mravy. Nájemce může platit jednou ročně. Právník doporučuje sepsat splátkový kalendář. „Neinformuje-li správa hřbitovů o možnosti platit nájemné ve splátkách v dopise zaslaném nájemcům, mohlo by jít o nekalé jednání, doporučuji obrátit se na Magistrát hl. m. Prahy,“ radí právník.

Správa pražských hřbitovů, ředitel Martin Červený

„Od roku 2012 jsou všechna místa přesně zaměřována, aby bylo možné dodržet cenové předpisy při účtování nájmu a služeb. Je tedy možné, že cena se zvýšila i vlivem aktualizace výměry,“ říká ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště v Praze činí 120 Kč/m2/rok, ceny určuje ministerstvo.

Další poplatky:

„Druhou složkou platby je cena za služby, které souvisejí s provozem hřbitova, jako např. odvoz a likvidace odpadu, vodné, stočné, zajištění přístupu k hrobovému místu (úklid listí, sněhu), údržba zeleně, stavební údržba (ohradní zdi, cesty), ostraha hřbitova,“ popisuje ředitel Správy pražských hřbitovů.

Dobrá zpráva – platby se zlevní!

„Současné vedení města ve shodě s vedením Správy pražských hřbitovů si je vědomo, že výše poplatků za užívání hrobových míst je pro mnoho občanů limitní. Vzhledem k tomu a také k dobrým hospodářským výsledkům nyní připravujeme snížení poplatků,“ oznamuje ředitel Správy pražských hřbitovů.

Fotogalerie
5 fotografií