Purim je nejveselejším a nejhlučnějším židovským svátkem. Slaví se na památku událostí, ke kterým došlo v Perské říši za vlády krále Achašveroše ve 4. století př. n. l..

Tehdy se králův ministr Haman pokusil vyhubit všechny židy v říši, ale nakonec se vše za pomoci jisté Ester a jejího strýce Mordechaje v dobré obrátilo. Haman byl napíchnut na kůl a židé pobili všechny, kteří je chtěli vyhubit. K Purimu patří kromě bohoslužeb také dobrá nálada, hostiny, maškarní průvody, obdarovávání chudých, posílání dárků přátelům, ale hlavně – nezřízené pití alkoholu. Podle příkazu rabínského soudu se totiž má každý opít tak, aby nerozeznal jméno požehnaného Mordechaje od jména prokletého Hamana. Pije se hlavně košer víno, v praxi se však »chlastá vše, co teče«. A podle toho to pak také v ulicích, plných do němoty zpitých lidí, vypadá…

Video
délka: 03:36
720p 480p 360p 240p

Oslavy nejveselejšího svátku Purim v Jeruzalémě YouTube

4 povinnosti Purimu stanovené nejvyšším rabínským soudem

1/ Dvakrát během svátku číst knihu Ester (jedna ze starozákonních knih), platí pro muže i ženy.

2/ Uspořádat velkou hostinu, na níž se podává víno nebo jiný alkoholický nápoj a také maso.

3/ Každý alespoň jednomu příteli (žena ženě, muž muži) pošle dvě porce něčeho k snědku či pití.

4/ Nejméně jeden dar musí každý dát alespoň dvěma chudým (opět zejména alkohol).

Video
délka: 10:00
360p 240p

Oslavy nejveselejšího svátku Purim v Jeruzalémě YouTube

Fotogalerie
144 fotografií