Jen co skončilo soudní přelíčení s obviněným Josefem Rychtář em, za výhrůžky několika osobám, včetně jeho exmanželky Dariny Rychtář ové a její právničky, pustil se do Rychtář e věrný obdivovatel Ivety Bartošové, Zdeněk Macura. „Dobytku násilnickej,“ ohrnul Macura nos nad Rychtář em, který právě opustil soudní místnost.

Ty dobytku, ty nevíš, co jsem pro Ivetu udělal, ty prase jedno,“ reagoval Rychtář a vracel se směrem zpět k Macurovi. Ten se ale nedal a pokračoval v hádce dál: „To je jedno, cos udělal, nikdo na ženskou nebude sahat, je to jasný,“ pokřikoval Macura na Rychtář e.

Ten mu úder opět vrátil slovy: „Říkám ti, že jsi prase. Pojď mi to říct mezi čtyřma očima, ty dobytku,“ při čemž se obrátil na podpatku a odešel. „Dostaneš facku a pojedeš,“ podpořil svého otce Jan Rychtář na adresu Macury.

Poté, jako by nic, Rychtář s úsměvem rozdával rozhovory, ve kterých se chlubil, jak dobře se cítí, a tudíž je s výsledkem soudu, jež byl odložen, spokojený.

Video
délka: 00:37.52
Josef Rychtář a Zdeněk Macura si před soudní síní vjeli skoro do vlasů

Josef Rychtář a Zdeněk Macura si před soudní síní vjeli skoro do vlasů Pavel Machan

Fotogalerie
4 fotografie